Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

CKiW.DZP.273.3.2021 – zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów elektrycznych

Załącznik nr 1 – wykaz obiektów podlegających przeglądowi budowlanemu

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy