Inauguracja Roku Szkolnego OHP w Licheniu

Delegacja CKiW na czele z dyrektorem Przemysławem Wróblem wzięła udział w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego Ochotniczych Hufców Pracy 2021/2022.
W Inauguracji, która odbyła się Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej uczestniczyła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i p.o. Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski. W Ogólnopolskiej Inauguracji biorą udział delegacje uczestników i kadry z jednostek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju. Podczas uroczystości w Licheniu Marlena Maląg oraz Piotr Modzelewski wraz z delegacją młodzieży OHP złożyli kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II w podziękowaniu za dziesiątą rocznicę objęcia Ochotniczych Hufców Pracy patronatem.