Projekty OHP realizowane w naszej jednostce

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia […]

Read more

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego "Obudź swój potencjał-YEI".

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Obudź swój potencjał-YEI”, stanowiącego element realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załącznik:  00_zaproszenie_zywienie01082016.pdf zalacznik_nr_1_formularz_cenowy_zywienie_01082016.pdf zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_zywienie_01082016.pdf zalacznik_nr_3_wzor_umowy_zywienie_01082016.pdf Zapytanie cenowe:  Zapytanie cenowe Source: Przetargi

Read more

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Dotyczy: zaproszenia do składania propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów Zamku Książęcego w Oleśnicy. Przetarg:  Przetargi rozstrzygnięte Załącznik:  ogloszenie_o_wyborze_dokumenty_na_dachy_072016.pdf Source: Przetargi

Read more

Informacja dotycząca zmian w zapytaniu ofertowym na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Dotyczy: zakres zmian w zaproszeniu do składania propozycji cenowej na na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.  _ Załącznik:  216_04_informacja_o_zmianie_zapytania_o_cene_dokumenty_na_dachy_072016.doc Zapytanie cenowe:  Zapytanie cenowe Source: Przetargi

Read more

Zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy trwa realizacja ogólnopolskiego projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Pierwsza grupa dziesięciu osób przeszła indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – Anną Jóźwiak, po których według harmonogramu zajęć następowały grupowe spotkania. Podczas zajęć doradca zawodowy przeprowadzał diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników oraz […]

Read more
1 38 39 40 41 42 43