Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przetarg:  Przetargi […]

Read more

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 20 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

Read more

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego "Obudź swój potencjał-YEI".

dotyczy: zaproszenia do składania propozycji cenowej na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Obudź swój potencjał-YEI”, stanowiącego element realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załącznik:  zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf Zapytanie cenowe:  Zapytanie cenowe Source: Przetargi

Read more
1 37 38 39 40 41 43