Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego "Obudź swój potencjał-YEI".

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Obudź swój potencjał-YEI”, stanowiącego element realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załącznik:  00_zaproszenie_zywienie01082016.pdf zalacznik_nr_1_formularz_cenowy_zywienie_01082016.pdf zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_zywienie_01082016.pdf zalacznik_nr_3_wzor_umowy_zywienie_01082016.pdf Zapytanie cenowe:  Zapytanie cenowe Source: Przetargi

Read more

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Dotyczy: zaproszenia do składania propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów Zamku Książęcego w Oleśnicy. Przetarg:  Przetargi rozstrzygnięte Załącznik:  ogloszenie_o_wyborze_dokumenty_na_dachy_072016.pdf Source: Przetargi

Read more

Informacja dotycząca zmian w zapytaniu ofertowym na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Dotyczy: zakres zmian w zaproszeniu do składania propozycji cenowej na na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.  _ Załącznik:  216_04_informacja_o_zmianie_zapytania_o_cene_dokumenty_na_dachy_072016.doc Zapytanie cenowe:  Zapytanie cenowe Source: Przetargi

Read more

Zapytanie ofertowe – wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.   _ Załącznik:  216_04_zapytanie_o_cene_dokumenty_na_dachy_072016.pdf zal_2_umowa_kosztorys_072016_1.pdf zal_1_216_04_formularz_cenowy_-_dokumenty_na_dachy_072016.doc Zapytanie cenowe:  Zapytanie cenowe Source: Przetargi

Read more
1 2