Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 24.06.2016 w Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy uroczyście zakończono rok szkolny 2015/2016. Uczniowie wraz z kadrą nauczycielską, dyrekcją, gośćmi  zebrała się w Auli Szkolnej aby wspólnie świętować ten szczególny w życiu każdego ucznia dzień. Wszystkich zgromadzonych przywitał dyrektor Centrum, Przemysław Wróbel, który podziękował uczniom oraz nauczycielom za ciężką pracę w roku szkolnym oraz życzył udanego wypoczynku. Zastępca dyrektora Eliza Kołcz odczytała pismo od Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, w którym dziękował on wszystkim za wkład w rozwój i pracę Centrum oraz powiedziała kilka słów podziękowań. Po przemówieniu, psycholog Małgorzata Przewłocka, która wraz z Jackiem Wieczorkiem, kierownikiem internatu, prowadziła galę, zaprosiła na część artystyczną.  Uczniowie pod okiem Elżbiety Boguckiej przygotowali humorystyczne przedstawienie „Przepis na ucznia”.

 

Kolejnym punktem programu było uhonorowanie członków Rady Młodzieży oraz uczniom za czynną działalność w Świetlicy Środowiskowej. Następnie wychowawcy rozdali uczniom świadectwa ukończenia szkoły i nagrodzili za ich pracę dyplomami oraz drobnymi upominkami. Również goście z Gimnazjum Nr 1 wręczyli nagrody uczniom w postaci książek. Wychowawcy: Małgorzata Dziki, Piotr Kisiel, Beata Sawicka, Przemysław Świderski, Piotr Terpis, Marek Kopacki, Małgorzata Stusio, Paweł Kamiński wraz z instruktorami zawodów, dyrekcją oraz gośćmi z Gimnazjum nr 1  otrzymali od uczniów kwiaty w podzięce za trud wychowania oraz przygotowanie ich do nowego, dorosłego życia.

 

Na zakończenie gali została wyświetlona prezentacja z życia wychowanków Centrum przygotowana przez Małgorzatę Stusio, Pawła Kamińskiego i Piotra Terpisa. Ta część uroczystości wzbudziła wiele emocji, szczególnie u uczniów, którzy entuzjastycznie reagowali na zdjęcia z wspólnych imprez, wycieczek oraz chwil spędzanych w gronie przyjaciół z Centrum w wolnym od nauki czasie. Po oficjalnej części uczniowie zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia oraz na słodki poczęstunek.

 

Karolina Miżejewska