BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
tel. 71 71 314 20 12; 71 314 29 09

fax.: 71 723-73-42

 

OFERTA EDUKACYJNA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

NAUCZANY ZAWÓD

 

 

KLASA CYKL KSZTAŁCENIA
Fryzjer I II III 3 lata
Mechanik pojazdów samochodowy I II III 3 lata
Kucharz I II III 3 lata
Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych I II III 3 lata
Elektryk I II III 3 lata
Sprzedawca I II III 3 lata
Blacharz samochodowy I II III 3 lata

WARUNKI PRZYJĘCIA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

 

 1. Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku  życia do 31 sierpnia 2020r.
 2. Ukończenie VIII klasy Szkoły Podstawowej bądź III klasy Gimnazjum.
 3. Posiadanie dokumenty stwierdzającego przystąpienie  do egzaminu gimnazjalnego.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Stan zdrowia umożliwiający naukę zawodu.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU KANDYDATA DO CKIW OHP:

 

 1. Wypełnione: podanie oraz zgłoszenie (dostępne poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
 3. Świadectwo ukończenia I kl. ZSZ (dot. kl II).
 4. Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ośmioklasisty.
 5. Skrócony akt urodzenia.
 6. Fotografia 2 szt.
 7. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie ( w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: