Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy

ul. Zamkowa 4

56-400 Oleśnica

tel. 71 707 04 92

www.ckiw-olesnica.ohp.pl

e-mail: sekretariat@ckiw-olesnica.ohp.pl

NIP: 9111767347 REGON: 932255744

 

Dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy:

Iwona Wiśniewska-Kocjan

Zastępca Dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy:

Agnieszka Owczarek

Główny Księgowy:

Joanna Przybysz

 

Telefony:

Sekretariat od godz. 7:45 – 15:45 tel. 71 707 04 92

Dyrektor/ Z-ca Dyrektora: tel. 71 707 04 92

Księgowość:  tel. 71 707 04

  Kadry: tel. 71 738 24 86

Administracja/Zamówienia publiczne:  tel. 71 738 23 07 lub 696 402 626

Psycholog: tel. 71 707 02 85

Projekty europejskie: tel. 71 707 04 73

Wychowawcy I piętro: 71 723 02 08 / 505 019 249

Wychowawcy II piętro 71 723 78 39/ 505 019 249