Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na cyklinowanie parkietów

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 na drodze zapytania ofertowego, na cyklinowanie parkietów w pomieszczeniach Zamku Książęcego.