Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac renowacyjno – konserwatorskich na wieży Zamku Książęcego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac renowacyjno – konserwatorskich na wieży Zamku Książęcego. Szczegóły w załączniku.