„Integracja przez inspirację”

W dniu 28 lutego nasze Centrum odwiedzili goście z Niemiec, którzy przyjechali do Polski na zaproszenie wrocławskiej Fundacji In Posterum w ramach projektu  „Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”.
Liderem projektu jest Fundacja In Posterum z Wrocławia, natomiast partnerami w tym projekcie są dwie organizacje zagraniczne – Decroly z Hiszpanii oraz Regio Vision z Niemiec.”Integracja przez Inspirację” jest kierowana jest do pracowników publicznych instytucji pomocowych. Celem projektu jest wykorzystanie metod edukacji pozaformalnej do walki z przedwczesnym opuszczaniem nauki, bezrobociem i wykluczeniem społecznym młodzieży.
Spotkanie w naszym Centrum odbyło się w ramach wizyty studyjnej uczestników projektu. Niemieckich gości przywitała zastępca dyrektora Centrum Eliza Kołcz, która opowiedziała o działaniach edukacyjno-wychowawczych placówki, zasadach jej funkcjonowania oraz młodzieży, która przebywa w Centrum. Goście byli bardzo zainteresowani działalnością Centrum, zadawali dużo pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zamku, w którym znajduje się Centrum, przy okazji goście zobaczyli jak wyglądają warsztaty szkoleniowe z kowalstwa oraz cukiernictwa.
Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń dotyczących edukacji trudnej młodzieży, a także planami współpracy na przyszłość.
Więcej informacji o projekcie: http://www.integracjaprzezinspiracje.pl/