Konferencja „Nowoczesna Edukacja”

Dnia 7 września odbyła się III Powiatowa Konferencja Inaugurująca rok szkolny 2017/2018 organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, na którą został zaproszony Dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Adam Wróbel.

Tegoroczną konferencję poprowadził specjalista prawa oświatowego, trener, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej, wieloletni wykładowca, były dyrektor liceum ogólnokształcącego Roman Lorens.

Kolejną częścią konferencji  „Nowoczesna Edukacja” poprowadzili przedstawiciele firm Microsoft i Little Bits, oraz zaproszeni goście –  przedstawiciele wydawnictw m. in.  Nowa Era, GWO, WSiP.

Po działaniach informacyjnych organizatorzy zaprosili gości na konsultacje grupowe, na których zostały omówione tematy związane z edukacją m.in.:  O czym warto pamiętać w nowym roku szkolnym – pierwszy rok wdrażania reformy oświatowej; Awans zawodowy – wyzwaniem dla nauczyciela; Uczeń w terenie – innowacje pedagogiczne po nowemu i wiele innych. Łącznie konsultacje poprowadziło 14 koordynatorów, doradców i konsultantów ds. związanych ściśle z edukacją i szkolnictwem.

Jak informuje PCEiK:

„Intencją i celem organizatorów  wydarzenia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami  proponowanych form doskonalenia, a także  integracja środowiska nauczycielskiego.”

 

Zdjęcia: Mojaolesnica.pl (http://galeria.mojaolesnica.pl/galeria-41933.html)