Rozpoczęcie działań w ramach projektu Erasmus+ „Make Healthy Choices”

Udało się! Projekt „Make Healthy Choices” uzyskał dofinansowanie Narodowej Agencji Erasmus +!

W ramach projektu Centrum odwiedzi młodzież z Turcji, Łotwy i Chorwacji, która spędzi z nami aż 8 dni! Projekt „Make Healthy Choices” będzie realizowany w ramach Akcji 1, Wymiana młodzieży Erasmus +, działania projektowe odbędą się od 9-16.10.2017r.

Celem projektu jest poszerzenie przez młodzież wiedzy z zakresu kuchni świata, zwiększając jednocześnie świadomość z zakresu właściwego żywienia oraz wspieranie uczestników kształcenia zawodowego w zdobyciu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu osobisty rozwój, zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie w dziedzinie żywienia, gastronomii, oraz zapewnienie uczestnictwa w lokalnym i regionalnym rynku.

Zakłada się, że  dzięki działaniom nastąpi zwiększenie atrakcyjności kształcenia w zawodzie cukiernik/kucharz; podwyższenie jakości kształcenia młodzieży w szkołach dotyczące zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz zdobycie dodatkowych umiejętności przez uczestników wymiany, którzy podzielą się nimi z młodzieżą niebiorącą bezpośrednio udziału w projekcie, oraz podwyższenie kompetencji językowych ogólnie, jak i kompetencji zawodowych w zakresie posługiwania się językiem obcym. Dzięki podjętym działaniom zostaną osiągnięte również cele wpisujące się w cele programu Erasmus+ jak wsparcie działań nauki pozaformalnej i promowanie jej poprzez upowszechnianie efektów współpracy oraz zintegrowanie i zaangażowanie w życie lokalne osób z mniejszymi szansami przeciwdziałając tym samym wykluczeniu społecznemu młodzieży centrum.

Nasze Centrum liczy na nawiązanie długofalowej współpracy owocującej wyjazdami edukacyjnymi lub realizacją kolejnych inicjatyw bądź projektów.

W ramach działań projektowych uczestnicy nauczą się przygotowywać swoje tradycyjne dania narodowe, podzielą się swoją wiedzą o zdrowym stylu życia, odżywianiu, weźmie udział w licznych warsztatach kulinarnych i sportowych.