Regionalne spotkanie w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”

Dyrektor Centrum Przemysław Wróbel i pracownicy działu projektów z CKiW OHP w Oleśnicy wzięli udział w pierwszym regionalnym spotkaniu w ramach cyklu „Bliżej funduszy europejskich”, które otworzył w Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem spotkań jest przedstawienie efektów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wymiarze lokalnym. Podczas konferencji zostały zaprezentowane efekty wdrażania Programu na Dolnym Śląsku w trzech wiodących obszarach: wsparcia na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży” w projektach konkursowych, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”, w ramach którego w ubiegłym roku zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Obudź swój potencjał-EFS” i „Obudź swój potencjał-YEI”, z których skorzystało 2600 młodych ludzi w  całej Polsce. Do grudnia 2017r trwają porojekty „Akcja Aktywizacja-YEI’ i „Akcja Aktywizacja-EFS”. Dzięki obu projektom w naszym Centrum podwyższyło kwalifikacje i zdobyło zawód 20 osób, a 10 skorzystało z pomocy w postaci warsztatów doszkalających i kursów językowych. Obecnie trwa rekrutacja do kolejnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”, w ramach którego 20 osób będzie mogło skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, skorzystać z kursów językowych, kursów obsługi komputera, zdobyć prawo jazdy, zrobić kursy zawodowe i wziąć udział w stażach.