„Nie chcieli się uczyć, teraz chcą zostać kowalami”- materiał TVP Wrocław

W roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zostały poprowadzone zajęcia nowego zawodu jakim jest kowalstwo. W przy zamkowym pomieszczeniu powstała specjalna kuźnia, w której uczniowie mogli odbywać lekcje nauki zawodu pod okiem kowala, Jana Golinowskiego. Dziś kowalstwo to jedna z najczęściej wybieranych przez uczniów specjalności.

W obecnym roku szkolnym w zawodzie uczy się łącznie 13 uczniów, z klasy VII podstawowej, II i III gimnazjum klas przysposabiających do pracy. Dla uczniów jest to druga szansa na to aby powrócić do systemu edukacji, a dodatkowo nauczyć się zawodu, w którym w przyszłości będą mogli znaleźć pracę. Pomysł na dodanie kowalstwa do oferty edukacyjnej placówki narodził się na kanwie realizowanego w 2015r. przez Komendę Główną OHP projektu w ramach ginących zawodów, które przeżywają obecnie swoisty renesans. Okazało się, że nie tylko powraca moda na umiejętności rzemieślnicze, ale i dodatkowo popularny obecnie ekologiczny styl życia sprawił, że przedstawiciele tzw. zawodów ginących są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy.

Rozpoczęcie nauki w zawodzie kowala miało na celu nie tylko zainteresowanie młodych ludzi kowalstwem, ale i nauczenie ich podstawowych umiejętności z zakresu obróbki i zdobienia metalu. Dzisiaj, oprócz robienia z metalu kotłów, podków, narzędzi czy gwoździ, kowale wykonują piękne elementy ozdobne i przedmioty dekoracyjne, które cieszą się popularnością. Młodzież podczas zajęć wyrabia piękne przedmioty tj. podkowy, wisiorki i inne dekoracje, które sprzedawane są w zamkowej recepcji. Znajdujące się w katowni narzędzia tortur również zostały wykonane przez uczniów pod okiem instruktora kowalstwa. Chętnych do nauki w tym zawodzie jest tak wielu, że Centrum chciałoby w przyszłości zwiększyć nabór na ten kierunek.

W ubiegłym tygodniu nasze Centrum odwiedziła wrocławska telewizja, która nakręciła materiał o uczniach uczących się kowalstwa, który został wyemitowany w Faktach TVP 3.

Materiały z reportażu TVP3 Wrocław możemy zobaczyć pod linkami:

http://http://wroclaw.tvp.pl/34878469/19112017-1830

http://wroclaw.tvp.pl/34877093/nie-chcieli-sie-uczyc-teraz-chca-zostac-kowalami