Nagrody roczne dla pracowników CKiW od Komendanta Głównego OHP

5 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze odbyło się wręczenie nagród rocznych Komendanta Głównego OHP wyróżniającym się pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

W tym dniu nagrody odebrali pracownicy Wojewódzkich Komend: Wielkopolskiej, Lubuskiej, Dolnośląskiej i Zachodniopomorskiej, a także OSiW we Wrocławiu oraz oleśnickiego Centrum.

Dziewięciu pracowników oleśnickiego Centrum odebrało z rąk Komendanta nagrody za swoją ciężką pracę, trud i zaangażowanie w działalność jednostki. Po rozdaniu wyróżnień wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

Serdecznie gratulujemy!