Zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Dnia 12 stycznia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy dwie grupy zakończyły zajęcia w ramach grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. Młodzież podczas warsztatów poznała swoje predyspozycje zawodowe oraz otrzymała opracowany przez doradcę zawodowego Annę Jóźwiak Indywidualny Plan Działania, w którym zawarty został plan form wsparcia dopasowany do umiejętności uczestników.

Uczestnicy bardzo aktywnie i chętnie brali udział w grupowych zajęciach ucząc się poruszania po rynku pracy, poznając instrument, które tym rządzą tym rynkiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie młodzież otrzymała zaświadczenia ukończenia zajęć.

Kolejnym etapem będą grupowe i indywidualne warsztaty z psychologiem, które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywowanie młodzieży do udziału młodzieży w zajęciach w ramach projektu.