Od stażu do angażu, czyli jak znaleźć pracę po ukończeniu szkoły?

W dniu 10 marca w młodzież klas III wzięła udział w spotkaniu informacyjnym poprowadzonym przez Ewelinę Wieczorek i Małgorzatę Jesionek, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom instrumentów rynku pracy oraz usług adresowanych dla osób poniżej 30 roku życia tj. staże, szkolenia, doradztwo zawodowe. Kolejnym tematem poruszanym podczas szkolenia była możliwość wyjazdów za granicę do pracy w ramach sieci EURES. Młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani tym jakie zawody na lokalnym i zagranicznym rynku pracy cieszą się dużą popularnością oraz tym jak i gdzie wyszukiwać pracodawców. Spotkanie miało na celu zwiększenie szans młodych ludzi na samodzielne poruszanie się na rynku pracy, tym samym znalezienia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.