Hip-hopowo o uzależnieniu

W dniu 8 maja odbyło się spotkanie profilaktyczne dla młodzieży Centrum, którego tematem była profilaktyka uzależnień od narkotyków, alkoholu, przemocy. Młodzież miała okazję posłuchać prawdziwych historii osób, które w przeszłości były uzależnione, ich walkę i cenę jaką musiały zapłacić aby wyjść z nałogu i żyć z uczuciem wolności. W zajęciach wykorzystano prezentacje multimedialne oraz filmy wideo. Dodatkową atrakcją był występ hip-hopowy o tematyce uzależnień.

Młodzież dowiedziała się, że nawet w bardzo trudnej sytuacji każdy człowiek może dokonać właściwego wyboru. Wychowankowie zostali zachęceni do poszukiwania wartości i sensu życia wolnego od uzależnień i przemocy. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele organizacji społecznej SNAP – STOP Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

 

Spotkanie z inicjatywy Rady Młodzieży

Małgorzata Stusio, Paweł Kamiński