Zapraszamy na Zjazd Absolwenta

Dyrekcja CKiW OHP wraz z gronem pedagogicznym zaprasza wszystkich zainteresowanych wraz z osobą towarzyszącą na Zjazd Absolwenta, związanego z obchodami 60-lecia istnienia Ochotniczych Hufców Pracy, który odbędzie się 23.06.2018r. o godz. 17.00 w Zamku Książąt Oleśnickich.

Osoby zainteresowane prosimy o wpłatę 30 zł od osoby na konto 25 1010 1674 0056 3022 3100 0000 tytułem bal absolwenta do 10.06.2018r.

Telefon kontaktowy 71 314 20 12 wew. 2