CKiW OHP w Oleśnicy członkiem Rodziny Szkół Imienia Jana Pawła II

W dniu 16 października 2018 r. w Oleśnicy odbyła się uroczystość założenia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Mniejszej.
Następnie delegacje szkół, księża a także zaproszeni goście wraz z przedstawicielami władz samorządowych udali się do Sali Widowiskowej BIFK, gdzie prezentowały się szkoły. Do grona szlachetnej Rodziny zostały zaproszone szkoły z Archidiecezji Wrocławskiej, którym patronuje JP II, w tym nasze Centrum.  Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ CKiW OHP nie jest jednostką oświatową. Inicjatorzy tego projektu wyróżnili nas za ogromny wkład w wychowanie młodzieży, szczególnie tej zagrożonej wykluczeniem społecznym. OHP na uroczystości reprezentowali Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna, Dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Wróbel oraz zastępca dyrektora Wioletta Leśniowska, która zaprezentowała działalność Centrum i związek Jana Pawła II
z OHP oraz systemowe działania jakie podejmowane są przez jednostki OHP w całej Polsce.