Wybory do Rady Młodzieży

Dnia 23.10.2018r. w naszym Centrum odbyły się wybory do Rady Młodzieży, które były poprzedzone kampanią wyborczą. Przez okres miesiąca wychowankowie mieli czas na dokładne poznanie kandydatów. W wyborach wzięła udział młodzież przebywająca w internacie. Do głosowania przystąpiło 100% obecnych. Z wynikami wyborów młodzież została zapoznana  podczas wieczornego apelu. Przewodniczącym Rady Młodzieży został wybrany Tomasz Tracz uzyskując największą liczbę głosów, funkcję zastępcy przewodniczącego będzie pełnił Patryk Więckowski, sekretarzem został Piotr Magas. Pozostali kandydaci weszli w skład poszczególnych Komisji: Organizacyjnej, Porządkowej, Dyscyplinarnej oraz w skład Klubu Aktywnych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy.