Start projektu „Polsko-ukraiński tygiel smaku”

W dniach od 25-30 września w CKiW będziemy realizować projekt „Polsko-ukraiński tygiel smaku” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
W czasie projektu polska młodzież z CKiW oraz ukraińska młodzież z I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy weźmie udział w działaniach ukierunkowanych na integrację oraz edukcję międzykulturową.
W harmonogramie zaplanowano m.in. warsztaty kulinarne, artystyczne i taneczne. Efektem projektu będzie ebook kulinarny, który zostanie wydany również w formie papierowej. Przygotujemy także instalację artystyczną, którą zaprezentujemy podczas happeningu w I LO.
Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady
Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN w wysokości 16 126,75 zł.