Integrujemy się i poznajemy Oleśnicę- pierwszy dzień wymiany polsko-ukraińskiej

Za nami pierwszy dzień wymiany „Polsko-ukraiński tygiel smaku”, który rozpoczęliśmy uroczystego rozpoczęcia i omówienia założeeń projektowych. Kolejnym punktem dnia była integracja poprzez gry i zabawy.  Mimo, że młodzież ukraińska mieszka już w naszym mieście od kilku miesięcy to nie miała okazji poznać historii oraz zwiedzić najważniejszych zabytków, stad zaprosiliśmy naszych kolegów grę miejską „Śladami Podiebradów Książąt Oleśnickich”. Quest prowadził uliczkami Oleśnicy, prezentując zabytki i dokonania rodziny książęcej Podiebradów, do której należało miasto w okresie od XV do XVII wieku. Dzięki wspólnej grze mieliśmy okazję bliżej się poznać, a także poćwiczyć pracę w grupach.
Ciekawym punktem dnia było zwiedzanie Bazyliki i odkrywanie jej tajemnic- mieliśmy możliwość zajrzeć do biblioteki łańcuchowej (jednej z 4 zachowanych w Europie), a także do krypt Wirtembergów.
Zwiedziliśmy także Zamek Książęcy w Oleśnicy i weszliśmy na wieżę zamkową skąd podziwialiśmy piękną panoramę miasta.