Znajdź drogę do kariery z CKiW OHP w Oleśnicy

Jeśli skończyłeś 14 rok życia, a nie ukończyłeś 18 lat, zapraszamy do uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy!. W ramach nauki w CKiW młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktykę w wybranym przez siebie zawodzie, łącząc naukę z pracą. Organizujemy naukę w klasach: VII i VIII Szkoły Podstawowej i trzyletniej Szkole Branżowej I stopnia. Kształcimy w zawodach: kowal, fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz na własnych warsztatach szkoleniowych. Jeśli szukasz praktyk w innym zawodzie pomożemy Ci je znaleźć! Według swoich potrzeb możesz wybrać dwie formy kształcenia:  FORMA STACJONARNA (INTERNAT): zapewniamy bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, a także całodobową opiekę wychowawców w internacie. FORMA NIESTACJONARNA: umożliwia uczestnikom mieszkającym na miejscu naukę w szkole zawodowej oraz praktykę zawodową w CKiW. Nasi uczestnicy to pracownicy młodociani (otrzymują wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy oraz zaliczenie stażu pracy). Posiadamy własne warsztaty szkoleniowe do odbywania zajęć praktycznych. Dysponujemy: siłownią, pracownią informatyczną, salą kinowo -widowiskową. U nas nie ma mowy o nudzie, z nami rozwiniesz swoje pasje i uzdolnienia. Nauczysz się jak żyć ciekawie, zdrowo i odpowiedzialnie. Umożliwimy Ci również kontakt z rówieśnikami z innych krajów, poznanie innych kultur, odbywanie zagranicznych staży i szkoleń poprzez realizowanie projektów europejskich tj. Erasmus +, Europejski Korpus Solidarności i inne. Nasza siedziba mieści się w Zamku Książęcym w Oleśnicy. Odwiedź naszą stronę i sprawdź ofertę rekrutacyjną! Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.ckiw-olesnica.ohp.pl zakładka Rekrutacja. Koniecznie znajdź nas na Facebooku https://www.facebook.com/ckiwolesnica i sprawdź co się u nas dzieje na co dzień!