Uroczystość nadania sztandaru i imienia prof. Antoniego Cieszyńskiego dla CKiW OHP w Oleśnicy

Dzień 20 września 2023 roku niewątpliwie przejdzie do historii Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy. To dzień bardzo szczególny, w którym nastąpiło nadanie sztandaru i imienia prof. Antoniego Cieszyńskiego. Uroczystość będąca zwieńczeniem 30-lecia działalności CKiW na rzecz kształcenia i wychowania młodych ludzi odbyła się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.
Profesor Antoni Cieszyński urodzony w Oleśnicy w 1882r. w Oleśnicy to twórca stomatologii polskiej i jeden z jej światowych pionierów, wielki patriota i społecznik. Został zamordowany przez Niemców we Lwowie w 1941 roku wraz z grupą profesorów.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Bazylice św. Jana Apostoła i Ewangelisty, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Mszę, w której udział wzięły poczty sztandarowe, młodzież i kadra CKiW OHP, rodzina prof. Cieszyńskiego oraz zaproszeni gości koncelebrował proboszcz Mieczysław Janczyszyn. Po zakończeniu mszy złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Następnie pochód na czele z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przemaszerował pod tablicę pamiątkową prof. Antoniego Cieszyńskiego, gdzie delegacje złożyły kwiaty oraz znicze. Stamtąd wszyscy przemaszerowali następnie na dziedziniec Zamku Książąt Oleśnickich, gdzie odbyła się główna uroczystość – ceremonia nadania imienia prof. Antoniego Cieszyńskiego i sztandaru z jego wizerunkiem. Goście przywitał dyrektor Centrum Przemysław Wróbel, który wspomniał o tym, że dla Ochotniczych Hufców Pracy dewiza znajdująca się na sztandarze „Bóg Honor Ojczyzna” to wartości towarzyszące zarówno ich uczestnikom jak i pracownikom od początku istnienia tej instytucji. Po wstępie głos zabrała przewodnicząca Ośrodka Pamięci i Dokumentacji Historycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, doktor habilitowaną nauk medycznych Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, przedstawiła życie i działalność profesora Antoniego Cieszyńskiego. Akt nadania sztandaru i imienia z ramienia Komendant Głównej Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzaty Zwiercan odczytała Dyrektor Biura Komendy Głównej Aleksandra Mietlicka. Po odczytaniu aktu fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru.
Dziękujemy fundatorom sztandaru: posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pawłowi Hreniakowi, Starostwu Powiatowemu reprezentowanemu przez starostę Sławomira Kapicę, europoseł Beacie Kempie reprezentowanej przez Dyrektor Biura Agnieszkę Galińską,Gminie Oleśnica reprezentowanej przez wójta Marcina Kasinę, Stowarzyszeniu Oleśnica Razem reprezentowanemu przez prezesa Michała Kołacińskiego, prezesowi Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Leszkowi Mulce, doktor habilitowanej nauk medycznych Barbarze Bruziewicz-Mikłaszewskiej, prawnukowi profesora Antoniego Cieszyńskiego, Jakubowi Cieszyńskiemu, prawnuczce profesora Antoniego Cieszyńskiego,Martynie Cieszyńskiej.  Po prezentacji sztandaru fundatorzy otrzymali z rąk dyrektora Centrum okolicznościowe medale. Przy okazji uroczystości odznaczono Honorową Odznaką Ochotniczych Hufców Pracy pracowników Centrum i jednostki współpracujące z naszą placówką: Komendę Powiatową Policji w Oleśnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, Szkołę Podstawową nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dyrektor Aleksandra Mietlicka odczytała list gratulacyjny od Komendanta Głównego OHP, Małgorzaty Zwiercan. Oficjalną część zakończył występ orkiestry policyjnej, po którym odbył się pokaz walk rycerskich. Uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do zamku na wystawę o profesorze Cieszyńskim autorstwa Krzysztofa Dziedzica oraz poczęstunek.