Przegląd tradycji bożonarodzeniowych na świecie

Podczas wczorajszego wieczoru w pierwszy dzień adwentu rozpoczęliśmy realizację zadań Kalendarza Adwentowego.
Tematem przewodnim było „Zapoznanie się z tradycjami świątecznymi w innych krajach”.
Zaprezentowana została ciekawa, ilustrowana literatura oraz film z ciekawostkami zwyczajów świątecznych innych nacji.
Młodzież także chętnie opowiadała o przygotowaniach świątecznych w swoich rodzinach. Wymieniała tradycyjne potrawy na stołach i zwyczaje panujące we własnych domostwach, dzieliła się doświadczeniami i odczuciami.
Dodatkową inicjatywą zaproponowaną przez Radę Młodzieży było napisanie przez każdego listu do Świętego Mikołaja co sprawiło dużo dziecięcej frajdy.