„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” – zakończenie projektu

Członkowie Komitetu Monitorującego odwiedzą 8 września br. Centrum w Roskoszy wraz z Dyrektor Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej panią Wallis Goelen Vandebrock. Celem wizyty będzie przede wszystkim zapoznanie się członków Komitetu Monitorującego z efektami projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, który jest realizowany w całej Polsce przez OHP od maja 2014 r., w tym z nowo powstałymi obiektami należącymi do wioski ginących zawodów – warsztatami i pracowniami do nauki zawodów (tkacz, zdun, dekarz/strzecharz, stolarz/kołodziej, kowal, brukarz, rymarz, piekarz, cukiernik).

W projekcie tym, który zakończy się wraz z końcem września tego roku, wzięło udział 160 beneficjentów w wieku 18-25 lat, wśród nich 1/3 stanowili uczestnicy OHP. Wszyscy z nich zdobyli kwalifikacje zawodowe w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, jak również otrzymali wsparcie doradców zawodowych. Dodatkowo, dla uczestników OHP zawód ginący stał się drugim zawodem w stosunku do zawodu już wyuczonego w OHP (np. krawiec/tkacz czy murarz/zdun). W ramach projektu przeszkolono także 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” połączył w znakomity sposób ideę przedsiębiorczości (większość jego uczestników podejmie własną działalność gospodarczą) z promocją historii i kultury regionalnej.

 1748

W dniach 9-10 września br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt z udziałem m.in. Dyrektor Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej pani Wallis Goelen Vandebrock oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniak-Kamysza. W trakcie konferencji nastąpi oficjalne otwarcie wioski ginących zawodów – warsztatów i pracowni do nauki ginących zawodów.