Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego "Obudź swój potencjał-YEI".

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Obudź swój potencjał-YEI”, stanowiącego element realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapytanie cenowe: 

Source: Przetargi