Spotkanie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP

W dniu 17.10.2016 na Zamku oleśnickim odbyło się zebranie członków Rady Programowej OHP z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem oraz jego zastępcą Renatą Wichą. Spotkanie pod hasłem „Młodzi na rynku pracy” miało na celu ustalenie form współpracy uczestników Wojewódzkiej Rady Programowej w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży OHP. Narada została zorganizowana we współpracy Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

W obradach uczestniczyło wielu przedstawicieli nie tylko instytucji państwowych, ale i władz lokalnych: Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Renata Wicha, Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – doradca ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatantami w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Damian Mrozek, Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stanisław Czajka, Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy Bernadetta Brożyna, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy – Sekretarz Rady Programowej Gabriela Szafarowska, Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy Przemysław Adam Wróbel, Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy Eliza Kołcz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Młodszy inspektor Adam Skrzypek, Starszy wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Jan Kamiński, Burmistrz miasta Oleśnicy Michał Kołaciński, Dyrektor Zakładu Karnego w Oleśnicy Robert Stasz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy Henryk Kruszelnicki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Irena Lisikiewicz, Główny Księgowy Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP we Wrocławiu Monika Cioch, Adiunkt Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania dr Anna Borkowska, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy Aleksandra Adamkiewicz, Dyrektor Biura Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu Lucyna Majdecka, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu Ewa Grzywacz, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze Olga Jabłonko, Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania DWK OHP we Wrocławiu Mariola Skorupka,  Koordynator ds. Refundacji DWK OHP we Wrocławiu Elżbieta Adamus, Koordynator ds. rynku pracy DWK OHP we Wrocławiu Katarzyna Ginter-Szukowska, Prezes Związku Piłsudczyków RP Władysław Pacelt, Prezes Towarzystwa Samodzielna Inicjatywa Młodzieży Michał Kowalczyk,  Pracodawca – Piekarnia, Cukiernia Stanisław Kibało we Wrocławiu Stanisław Kibało.

Zebranych gości przywitał Dyrektor oleśnickiego Centrum Przemysław Wróbel, następnie oddając głos Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Irenie Lisikiewicz oraz Dyrektor CEiPM OHP we Wrocławiu Ewie Grzywacz, które omówiły temat „Współpraca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Wrocławiu z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy-dobre praktyki” „Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie rynku pracy-charakterystyka młodzieży korzystającej ze wsparcia” przedstawiła Katarzyna Ginter-Szukowska, koordynator ds. Rynku Pracy DWK OHP we Wrocławiu.

Jako ostatnia głos zabrała dr Anna Borkowska z Politechniki Wrocławskiej, która w swoim wystąpieniu  „Pomiędzy poczuciem misji a wypaleniem – praca na rzecz innych” przedstawiła podejście psychologii pozytywnej do pracy i organizacji działających na rzecz osób wchodzących na rynek pracy. Po prezentacjach odbyła się panel dyskusyjny, podczas której zastanawiano się w jaki sposób można pomóc młodzieży przebywającej oraz kończącej edukację w OHP w poszukiwaniu zatrudnienia. Na zakończenie podjęto uchwalono katalogu form współpracy uczestników Wojewódzkiej Rady Programowej mającej na celu aktywizację społeczną i zawodową młodzieży OHP.  Katalog ten zawiera m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, debat w celu wypracowania nowych kierunków działań wspierających aktywizację społeczną i zawodową młodzieży oraz udział uczestników WRP w przedsięwzięciach, które propagują, wspomagają i wpływają na rozwój aktywizacji zawodowej młodzieży.

Po zakończeniu obrad Komendant Główny OHP wraz z zastępcą sprawdzili postęp prac remontu segmentu A dachu Zamku, który ma się zakończyć do końca roku.

dsc_0830-large fgh

Zdj. Marcin Żmuda, Portal Nowa Oleśnica, nOlesnica.pl