Kurs komputerowy podstawowy w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

Ta forma wsparcia została zaplanowana dla 2 uczestników, którzy posiadają podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Warsztaty trwające 30 godzin miały za zadanie pokazać jak korzystać z różnych programów komputerowych, zgodnie z zainteresowaniami oraz umiejętnościami uczestników. Podstawowy kurs komputerowy swoim zakresem obejmował korzystanie z programów biurowych, ale i naukę korzystania z Internetu jako źródła wiedzy i rozrywki. Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć, podczas których zdobyli nowe umiejętności. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenie o odbyciu szkolenia.