„Akcja aktywizacja – YEI” – harmonogram zajęć

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy rozpoczęło realizację projektu „Akcja Aktywizacja- YEI” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Licealista, podnosz?c jej r?k? w klasie

Odbiorcami wsparcia w CKiW OHP w Oleśnicy będzie 10 osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek 15-16 lat ( w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 r.ż.)
 • bycie osobą bierną zawodowo
 • brak lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych
 • słabe wyniki w nauce (tzn. uzyskanie średniej z ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższej) i duża absencja na zajęciach szkolnych ( nieobecność na zajęciach szkolnych w ubiegłym roku na poziomie 20% lub więcej)
 • zamieszkiwanie w jednym z 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia  osób młodych (YEI): tj.: dolnośląskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • 120h kursów językowych
 • 55h warsztatów wyrównawczych z wybranych przedmiotów szkolnych
 • poradnictwo zawodowe
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji
 • zakup wyprawki szkolnej w kwocie 250 zł

 

Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW. Okres realizacji zadania: maj-grudzień 2016

Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w Zamku Książąt Oleśnickich w dziale projektów- pok. 11, tel. 71 707 04 73. e-mail: projekty-olesnica@ohp.pl

Koordynatorem projektu jest Karolina Miżejewska. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

pazdziernik

listopad

GRUDZIEŃ