Ruch piłsudczykowski w naszym Centrum

Zgodnie z podpisanym w dniu 7 listopada 2016 porozumieniem z Ochotniczymi Hufcami Pracy w 68. numerze pisma Związku Piłsudczyków  „Piłsudczyk” zaprezentowano działalność edukacyjno-opiekuńczo oleśnickiego Centrum.  dokładnie opisano jaka młodzież może znaleźć pomoc w naszej placówce, co oferujemy i gwarantujemy. W czasopiśmie ukazał się również artykuł o odwiedzinach Okręgu Północnego Związku w Rozewiu. W trakcie spotkania, w którym brała udział zastępca dyrektora Centrum, mjr. ZP Eliza Kołcz, przeprowadzono m.in. cykl spotkań i naradę na temat wypracowania zasad współpracy z Komendą Główną OHP.