Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w CKiW OHP

4 września w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości udział wzięli wychowawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele, rodzice i oczywiście uczniowie.

Na początku uroczystości tuż po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dyrektor CKiW OHP Przemysław Adam Wróbel, który serdecznie powitał uczniów oraz pozostałych zgromadzonych w Sali Rycerskiej Zamku Książęcego w Oleśnicy,wyrażając tym samym nadzieje, iż nowy rok szkolny przyniesie mnóstwo pozytywnych działań. Swoje słowa szczególnie skierował do nowych uczniów centrum, ciepło ich przyjmując w szkolnej społeczności. Następnie głos zabrał Kierownik Internatu, Jacek Wieczorek, który przedstawił zgromadzonym na sali wychowankom wychowawców poszczególnych klas, opiekunów grup internatowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w oleśnickim Centrum.

Każda klasa tuż po inauguracji udała się na spotkanie z wychowawcami i opiekunami grup, by poznać zasady obowiązujące w Centrum. Na koniec uroczystości odbyło się indywidualne spotkanie Dyrekcji wraz z rodzicami młodzieży stacjonującej w tutejszym internacie.

W tym roku szkolnym zmiany wynikające z ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. objęły również CKiW OHP w Oleśnicy. Placówka opiekuńczo-wychowawcza jaką jest Centrum w tym roku rekrutowało młodzież do klasy VII szkoły podstawowej, do klasy II, III gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz do zasadniczej szkoły zawodowej kl. I – III. CKiW w roku 2017/2018 przygotowywać będzie młodzież do pracy w zawodach: tapicer, kucharz, kowal, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz blacharz samochodowy.