Wybory do Rady Młodzieży

Dnia 19.10.2017r w naszym Centrum odbyły się wybory do Rady Młodzieży, które były poprzedzone kampanią wyborczą. Przez okres miesiąca wychowankowie mieli czas na dokładne poznanie kandydatów. W wyborach wzięła udział młodzież przebywająca w internacie. Do głosowania przystąpiło 100% obecnych. Z wynikami wyborów młodzież została zapoznana  podczas wieczornego apelu. Przewodniczącym Rady Młodzieży został wybrany Konrad Szulc uzyskując największą liczbę głosów, funkcję zastępcy przewodniczącego będzie pełniła Agata Struś sekretarzem został Igor Kowalski. Pozostali kandydaci weszli w skład poszczególnych Komisji: Organizacyjnej, Porządkowej, Dyscyplinarnej oraz w skład Klubu Aktywnych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

Opiekunowie Rady Młodzieży: Małgorzata Stusio, Paweł Kamiński, Piotr Terpis