Spotkanie organizacyjne „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

W dniu 09 listopada w MCK mieszczącym się w Centrum odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla przyszłych uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” oraz osób zainteresowanych wzięciem w nim udziału. Koordynator projektu przedstawiła zebranej młodzieży prezentację, w której znalazły się informacje dotyczące form wsparcia przewidzianych w projekcie oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa. Na zakończenie spotkania koordynator odpowiedziała na pytania młodzieży, a następnie rozdała harmonogram zajęć. Pierwsi uczestnicy zapisali się na indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, które startują już 13 listopada.