„Kochane życie, jak Cię nie zmarnować”

Dnia 7 grudnia odbyły się w naszym Centrum zajęcia profilaktyczne w ramach projektu „Kochane życie, jak Cię nie zmarnować”.  Program realizowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz częstochowską Fundację „Przyjaciel z Sercem” zawiera szereg działań profilaktycznych, które mają zapobiegać powstawaniu niepożądanych zachowań i postaw u dzieci i młodzieży. Młodzież była żywo zainteresowana treścią scenek filmowych, które dotyczyły problemów związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz cyberprzemocy. Trzy edukacyjne filmy nagrane przez młode osoby ze szkół województwa śląskiego pozwoliły uczestnikom wcielić się w rolę sędziego i zdecydować, które z przedstawionych w filmie alternatywnych rozwiązań były słuszne oraz określić swoje stanowisko wobec problemów oraz podejmowanych codziennie decyzji.