Zajęcia z doradcą zawodowym w CKiW OHP

Dnia 27 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy odbyły się zajęcia  doradcy zawodowego MCK z uczestnikami Centrum.

Cykliczne spotkania z młodzieżą  mają na celu  uświadomienie  młodym osobą konieczność dalszej edukacji.  Młodzież mająca problemy edukacyjne często chce zakończyć swój proces edukacyjny na poziomie gimnazjalnym. Rolą doradcy jest uświadomienie i przekonanie ich o konieczności podjęcia wysiłku dalszej edukacji. Edukacji opartej na własnych zainteresowaniach i predyspozycjach, a do tego niezbędna jest znajomość własnego potencjału. Wiedząc, kim jestem i czego chcę dużo łatwiej jest podjąć decyzję odnośnie przyszłości zawodowej. Dlatego tak istotnym elementem samowiedzy jest świadomość swoich mocnych i słabych stron. W trakcie spotkań uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony mają możliwość zastanowienia się nad poziomem samooceny oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. Doradca motywuje uczestników do dalszej pracy nad swoimi słabościami oraz wzmacnia ich wiarę we własne możliwości.

Spotkania przebiegają w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach i wyraża  chęć kontynuacji  procesu doradczego.

 

Tekst i zdjęcia: Anna Jóźwiak- doradca zawodowy MCK