Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

Ta forma wsparcia została zaplanowana dla połowy uczestników projektu, czyli dla 10 osób, które posiadają podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Warsztaty trwające 30 godzin miały za zadanie pokazać jak korzystać z różnych programów komputerowych, zgodnie z zainteresowaniami oraz umiejętnościami uczestników. Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych swoim zakresem obejmowały korzystanie z programów biurowych, ale i naukę korzystania z Internetu jako źródła wiedzy i rozrywki i trwały od 14 do 25 maja. Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć, podczas których zdobyli nowe umiejętności. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenie o odbyciu szkolenia.