„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – 26 pielgrzymka na Jasną Górę

Pod hasłem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym 8 czerwca odbyła się pielgrzymka uczestników oraz kadry Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski wraz z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem  Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Delegacja oleśnickiego Centrum wraz z dyrektorem Przemysławem Wróblem oraz wychowawcami wzięła udział w uroczystej mszy, a także zapaliła znicze i złożyła kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II na placu Ignacego Daszyńskiego. W drugim dniu młodzież wraz z wychowawcami zwiedziła liczne muzea znajdujące się na terenie Klasztoru Ojców Paulinów.

Spotkanie pielgrzymkowe było także okazją do wręczenia przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom OHP, którzy wykazali się szczególnymi zasługami na rzecz oświaty i wychowania. Wyróżniony został także pracownik naszego Centrum, Piotr Terpis, któremu gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej ścieżce zawodowej.

Pielgrzymka była okazją dla naszych uczestników nie tylko do refleksji, modlitwy oraz podziękowania za miniony rok szkolny, ale i zabawy i integracji z rówieśnikami z innych jednostek.