Piotr Terpis odznaczony medalem KEN

Spotkanie pielgrzymkowe na Jasnej Górze było także okazją do wręczenia przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom OHP, którzy wykazali się szczególnymi zasługami na rzecz oświaty i wychowania. Wyróżniony został także pracownik naszego Centrum, Piotr Terpis, któremu gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej ścieżce zawodowej.