Zaproszenie do składania ofert dot. oświetlenia ewakuacyjnego

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zamku Książęcym w Oleśnicy.

00_Zapytanie ofertowe oswietlenie 092018

01_Zal_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_oswietlenie_ewakuacyjne_092018

01_Zal_2_Formularz_oferty_oswietlenie_ewakuacyjne_092018

01_Zal_3_wzor_umowy_oświetlenie ewakuacyjne_092018

Zał. nr 1_Oleśnica-przyziemie

Zał. nr 2_Oleśnica-I-piętro

Zał. nr 3_Oleśnica-II-piętro

Zał. nr 4_Oleśnica-III-piętro

Zał. nr 5_Oleśnica-wieża widowkowa

Zał. nr 6_Oleśnica-dane tech. i zalecenia

Zał. nr 7_Oleśnica-oznaczenie segmentów