Warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek

W dniu 29 października w Sali Rycerskiej w CKiW OHP w Oleśnicy odbyły się warsztaty dla młodzieży Centrum dotyczące przygotowania się do wejścia na rynek pracy. Spotkanie prowadziły doświadczone rekruterki z firmy Manpower, które przedstawiły młodzieży najważniejsze informacje na temat obecnie najbardziej poszukiwanych przez pracodawców pracowników. Uczestnicy dowiedzieli się także, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i napisać dobre CV. Podczas warsztatów każdy z uczestników ćwiczył pod okiem prowadzących pisanie własnego CV. Młodzież miała stworzoną przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą i wyobrażeniami na temat procesu rekrutacji i przebiegu rozmowy rekrutacyjnej. Prowadzące opowiedziały i przekazały najistotniejsze informacje, na temat tego, jak i co mówić, czego unikać i jak się pokazać podczas rozmowy
z przyszłym pracodawcą. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, które stanowiły konkretną pomoc i dały narzędzia do przyszłego wejścia młodzieży na rynek pracy.