Spotkanie Klubu Absolwenta

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy od kilku lat działa Klub Absolwenta. Działalność Klubu kontynuuje realizowany podczas pobytu w OHP proces aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży, pomaga w tworzeniu inicjatyw na rzecz integracji środowiska absolwentów. Praca z byłymi uczestnikami, a obecnymi Absolwentami Centrum po zakończeniu kształcenia jest kontynuowana przez okres co najmniej trzech lat, a często współpraca i spotkania z kadra trwają latami.
Na spotkanie przybyli absolwenci Centrum, którzy ukończyli edukację 11 lat temu. Rozmawiano przede wszystkim o losach obecnych i byłych już absolwentach naszego Centrum, którzy chętnie opowiadano o swoim życiu, z sentymentem wspominając kolegów, nauczycieli, lekcje, wspólne imprezy i wycieczki. Wymieniano się adresami i telefonami.

Spotkania Klubu Absolwenta są wspaniałą okazją do odnowienia kontaktów i wymiany doświadczeń życiowych. Otrzymaliśmy też pozdrowienia od tych, którzy ze względu na obowiązki rodzinne lub pracę nie mogli przyjść. Panowała miła, radosna atmosfera.