Powiatowy konkurs wiedzy o zdrowiu

W dniu 5 kwietnia na Sali Rycerskiej Zamku Książąt Oleśnickich odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy przy współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy. Głównym celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań. Centrum reprezentowało dwóch uczestników: Julia Truszczyńska i Sebastian Kawecki, którzy uzyskali wysoką liczbę punktów, jednak nie udało się dostać do finałowej trójki.

Gratulujemy!