Sakrament bierzmowania

Młodzież z Centrum Kształcenia  i Wychowania OHP w Oleśnicy  w dniu 27 kwietnia  2019 roku przyjęła sakrament bierzmowania. Sakrament ten, zwany także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”.
Uroczystą mszę w obecności świadków, rodziców celebrował Arcybiskup Marian Gołębiewski, który na znak świadomego wejścia naszej młodzieży w dojrzałe, chrześcijańskie życie, namaścił ich czoła świętym olejem krzyżma, w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. 
Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Młodzież w odświętnych strojach, w ciszy i skupieniu uczestniczyła w Eucharystii i zapewniła, że pragnie przyjąć Chrystusa do swojego życia i dawać temu świadectwo w codziennym życiu. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jeszcze ściślej jednoczy z Chrystusem i z Jego Kościołem, żeby dzięki łasce Ducha Świętego stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary. Symbolem przyjętego sakramentu pozostanie otrzymany  pamiątkowy krzyż. Po zakończeniu uroczystości w Kościele, uczestnicy wraz ze swoimi, opiekunami udali się do Centrum, gdzie w gronie najbliższych uczcili tak ważny dzień w ich życiu.

Z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dyrekcja, kadra kierownicza, wychowawcy oraz wszyscy pracownicy Centrum Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnicy  życzą wszystkim uczestnikom bogactwa Darów Ducha Świętego, żaru ognia miłości i cierpliwości w odnajdywaniu celu istnienia, aby Duch św. napełnił Wasze serca i umysły mądrością, pokojem  i bojaźnią Bożą.