Bezpieczne wakacje


Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – wakacje. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego warto nie zapominać o swoim bezpieczeństwie. W ramach uczestnikom jak dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie wakacji została przeprowadzona pogadanka. Wychowawca poruszył tematy związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zagrożeniach wynikających z propozycji używania środków odurzających, narkotyków i alkoholu, ryzyku zagrożenia przypadkowymi kontaktami seksualnymi. Pogadanka została urozmaicona filmikami edukacyjnymi. mamy nadzieję, że nasi wychowankowie z wypoczynku wrócą tylko z dobrymi wspomnieniami.