Prace plastyczne „Bezpieczne wakacje”

Efektem pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych są prace plastyczne wykonane przez młodzież przebywająca w internacie.