Warsztaty integracyjne z psychologiem

W ramach integracji młodzieży w naszym Centrum, pani psycholog Joanna Dębicka  rozpoczęła cykliczne spotkania z uczestnikami. Zajęcia warsztatowe przeprowadzone z grupą I miały na celu nabycie przez uczestników skutecznej komunikacji pozwalającej na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe komunikowanie treści. Warsztaty miały na celu poznanie się w grupie oraz nawiązanie bliższych relacji.