Trening strzelecki na strzelnicy

W ramach zajęć edukacyjnych chętni wychowankowie Centrum mogli skorzystać z zajęć na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Ligi Obrony Kraju- Ochotniczych Hufców Pracy”, pod kierunkiem wychowawcy uczyli się prawidłowego: uchwytu broni stanowiącego podstawę sztuki strzelania,  postawy strzeleckiej i celnego strzelania do oddalonej o kilkanaście metrów tarczy. Przed przystąpieniem do treningu młodzież wysłuchała informacji dotyczącej właściwego zachowania się na strzelnicy i zasad obowiązujących podczas strzelania z broni pneumatycznej,  poznała również rodzaje i budowę broni.

Po wysłuchaniu instruktażu dotyczącego techniki oddawania strzału młodzież z entuzjazmem podeszła do ćwiczeń. każdy z uczestników miał do dyspozycji  karabiny pneumatyczne, z których mógł oddać trzy, każda po dziesięć strzałów serie. Poprzedzając je ćwiczeniami przygotowawczymi, które oczywiście odbywały się „na sucho”.

Zajęcia na strzelnicy mają na celu popularyzację strzelectwa sportowego wśród młodzieży. Ponadto dyscyplina ta kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru: zdyscyplinowanie, umiejętność opanowania się i skupienia, wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe. Jej uprawianie daje dużo satysfakcji, a jednocześnie może stanowić element przysposobienia młodzieży do odpowiedzialności za obronę kraju. Zajęcia na strzelnicy przyniosły uczestnikom dużo wrażeń i zadowolenia.

Niektórzy odkryli w sobie prawdziwy talent.